Pracuj z głową – hurtownia bhp

Zaczynając pracę musimy spełnić szereg wymagań, aby zostać do niej dopuszczonym. Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego podania należy odebrać od przyszłego pracodawcy dokumenty (skierowania), dzięki którym będziemy mogli rozpocząć pracę. Bez zaświadczenia lekarskiego, które stwierdza naszą przydatność do wykonywania zawodu nie możemy podjąć się pracy a w przypadku zatrudnienia w gastronomi, stołówkach i sklepach wymagane jest również posiadanie oświadczenia sanitarno-epidemiologicznego.

Każdy przed rozpoczęciem pracy zostaje poinformowany o swoich prawach i obowiązkach. Musi przejść odpowiednie szkolenia przygotowawcze i kursy, w tym bhp. Po podpisaniu umowy, zgromadzeniu wszystkich potrzebnych dokumentów i oświadczeń możemy rozpocząć pracę. Jeżeli wymaga tego nasze stanowisko powinniśmy korzystać z odzieży, którą pracodawca może nam zakupić w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach jak np.hurtownia bhp lub pracownik może sam ją nabyć i zwrócić się do pracodawcy o zwrot kosztów. Tak samo gdy nasz zawód związany jest z korzystaniem z komputera możemy skorzystać z uprawnień związanych ze zwrotem kosztów za zakup okularów.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich i bezpiecznych warunków pracy a my zwracajmy uwagę na każde zaniedbania i czynności, które mogą zagrozić naszemu życiu.

Możesz również polubić…